กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์บริเวณรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณประโยชน์บริเวณรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 นายทศพร มูลศาสตรสาทร และชุมชนชาวไทยในสาธารณรัฐโมซัมบิก ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ โดยการทำสาธารณประโยชน์บริเวณรอบสถานเอกอัครราชทูตฯ และได้มอบยารักษาโรคพื้นฐานให้แก่ชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่รอบสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน 60 หลังคาเรือน