กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานพักพิงเด็กด้อยโอกาส “Hogares Providencia” Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานพักพิงเด็กด้อยโอกาส “Hogares Providencia”

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. น.ส. รมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทยในเม็กซิโก พร้อมชุมชนไทย ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคข้าวของเครื่องใช้ ณ สถานพักพิงเด็กด้อยโอกาส “Hogares Providencia” ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไรในกรุงเม็กซิโก ซึ่งให้ที่พักพิงและดูแลเด็กอายุตั้งแต่ 0-19 ปี โดยมีทั้งเด็กกำพร้า เด็กถูกทอดทิ้งและเด็กถูกทำร้ายในครอบครัว โดยสถานเอกอัครราชทูตได้ร่วมบริจาคของใช้ที่จำเป็นสำหรับการดูแลเด็ก ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ชุดนอน รองเท้าแตะ กระดาษเช็ดมือ เป็นต้น