กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  “กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก และบริจาคเงินให้แก่สมาคม Friends of the Child ที่กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก และบริจาคเงินให้แก่สมาคม Friends of the Child ที่กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็ก และบริจาคเงินให้แก่สมาคม Friends of the Child ที่กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานสงเคราะห์เด็กของสมาคม Friends of the Child ซึ่งดูแลและช่วยเหลือเด็กที่มาจากครอบครัวยากจนและมีปัญหาสุขภาพ จำนวน ๓๐ คน โดยมีภริยาเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนชุมชนชาวไทยร่วมบริจาคเงินในกิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กแก่สมาคมฯ ด้วย

ในโอกาสดังกล่าว นางเกียอานา ปานาโยติดู (Mrs. Gianna Panagiotidou) ประธานสมาคมฯ (President of Friends of the Child)  นางลีอา สเตฟานิดู (Mrs. Lia Stefanidou) รองประธานสมาคมฯ (Vice President of Friends of the Child)  และนางนาตาซา ปาปาคอนสแตนตินู (Mrs. Natasa Papakonstantinou) ผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็ก (Director of Nursery) รอต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กของสมาคมฯ  จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินบริจาคสำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันเด็ก จำนวน ๗ วัน ประกอบด้วย เงินบริจาคของสถานเอกอัครราชทูตฯ จำนวน ๕๐๐.๐๐ ยูโร และเงินบริจาคของชุมชนชาวไทยอีก จำนวน ๑๘๐.๐๐ ยูโร รวมทั้งสิ้น ๖๘๐.๐๐ ยูโร จากนั้น ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกิจกรรมเล่นกับเด็ก และร่วมกันเสิร์ฟอาหารกลางวันให้แก่เด็ก ประกอบด้วย ไก่ย่างกับมันฝรั่งบด  ชีส สลัดผัก และขนมปัง