กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. เอกอัครราชทูตดุสิต เมนะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว เลขาธิการกรอบความร่วมมือแห่งเอเชีย (ACD) รวมทั้งชุมชนคนไทยในคูเวตประมาณ  30 คน ได้เดินทางไปทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (จิตอาสา) ณ มัสยิดในเขต Surra โดยนำอาหาร 250 ชุด ประกอบด้วย ข้าวหมกไก่ ซุปผัก โยเกิร์ต น้ำดื่ม น้ำผลไม้ และอินทผาลัมแห้ง ไปจัดเลี้ยงอิฟตาร์ให้แก่คนงานและผู้มีรายได้น้อย  ช่วงหลังการละศีลอด เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก