กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจาและชุมชนไทยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยข้าราชการและชุมชนไทย ร่วมกันบริจาคเครื่องผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ เครื่องนอน ยาและชุดปฐมพยาบาล อาหารแห้ง และเงินช่วยเหลือให้กับ Jesus Abandoned Charitable Home ซึ่งเป็นสถานดูแลเด็กกำพร้าพิการ พร้อมทั้ง มอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพสตรีในชนบทไนจีเรีย

ไฟล์แนบ