กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยนายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในเซเนกัล เดินทางไปมอบข้าวไทย อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาที่ยากไร้ในกรุงดาการ์ ได้แก่ โรงเรียน L’Ecole Joseph Gomis และโรงเรียน L’Ecole Liberté 6A