กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนและชุมชนไทยในโปรตุเกสร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ศูนย์บ้านพักผู้เกษียณอายุ คนชรา และผู้ป่วยเมืองซินตร้า  Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอนและชุมชนไทยในโปรตุเกสร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ศูนย์บ้านพักผู้เกษียณอายุ คนชรา และผู้ป่วยเมืองซินตร้า

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน จัดกิจกรรมจิตอาสาที่ศูนย์บ้านพักผู้เกษียณอายุ คนชรา และผู้ป่วยเมืองซินตร้า (Association of retired persons, pensioners and elderly of Mira Sintra) เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากชุมชนไทย โดยจิตอาสารวมประมาณ ๕๐ คน ร่วมกันเตรียมอาหารกลางวัน ให้บริการนวดแผนโบราณไทย จัดกิจกรรมบันเทิงให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ และร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้ศูนย์บ้านพักผู้เกษียณอายุฯ ซื้อจักรเย็บผ้าเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ กว่า ๑๐๐ คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
ในระหว่างที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคลิปงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฉ่ายในระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน และให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยและแสดงความจงรักภัคดีของชุมชนไทยในโปรตุเกสต่อสถาบันพระมหากษัตริย์