กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
และนางนิธินันทนา วงศ์ภักดี ภริยา พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจากท้องถิ่นจากสถานเอกอัครราชทูตฯ
และหน่วยงานภายใต้ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวนกว่า 80 คน
ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยร่วมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รอบถนนออร์ชาร์ด โดยเฉพาะพื้นที่รอบรั้วสถานเอกอัครราชทูตฯ 
เพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้แก่ชุมชน