กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มอบอาหารให้แก่ผู้ละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มอบอาหารให้แก่ผู้ละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ร่วมกับชุมชนคนไทยในกรุงอาบูดาบี ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มอบอาหารให้แก่ผู้ละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนที่มัสยิดในบริเวณใกล้เคียงที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว