กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ร่วมกับชุมชนคนไทยในจังหวัดฟูกูโอกะจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะเท็นจิน ชูโอ โดยมีนายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำจังหวัดฟูกูโอกะ ได้แก่ นางรุ่งทิพ ว่องปฏิการ คิมูระ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ นายสวัสดิอาทร์ ปาณิกบุตร ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศญี่ปุ่นภาคใต้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่ และชุมชนไทยในภูมิภาคคิวชูและจูโกะกุ เข้าร่วมกว่า 40 คน

กิจกรรมประกอบด้วย กงสุลใหญ่ฯ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดงาน โดยเชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกัน
ทำความดี และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยจิตอาสา เพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี
ถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งนับว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี
มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลือง ได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา
โดยพร้อมเพรียงกัน และออกไปร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บขยะ ใบไม้ และช่วยกันปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะเท็นจิน ชูโอ ซึ่งจากการสอบถามคนไทยที่เข้าร่วมงาน หลายคนแสดงความชื่นชมและปลาบปลื้มใจ
ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้คนไทยได้มีโอกาสร่วมถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญครั้งนี้

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พ.ค. 2562 เวลา 10.30 – 12.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะเท็นจิน ชูโอ โดยมีนายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำจังหวัดฟูกูโอกะ ได้แก่ นางรุ่งทิพ ว่องปฏิการ คิมูระ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ นายสวัสดิอาทร์ ปาณิกบุตร ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศญี่ปุ่นภาคใต้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่ และชุมชนไทยในภูมิภาคคิวชูและจูโกะกุ เข้าร่วมกว่า 40 คน

กิจกรรมประกอบด้วย กงสุลใหญ่ฯ เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายความเคารพ
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวเปิดงาน โดยเชิญชวนให้ผู้ร่วมกิจกรรมร่วมกัน
ทำความดี และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ด้วยจิตอาสา เพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี
ถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งนับว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสา เพื่อให้ประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี
มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งส่วนใหญ่แต่งกายด้วยชุดโทนสีเหลือง ได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีจอมราชา
โดยพร้อมเพรียงกัน และออกไปร่วมปฏิบัติภารกิจเก็บขยะ ใบไม้ และช่วยกันปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะเท็นจิน ชูโอ ซึ่งจากการสอบถามคนไทยที่เข้าร่วมงาน หลายคนแสดงความชื่นชมและปลาบปลื้มใจ
ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้คนไทยได้มีโอกาสร่วมถวายพระเกียรติเนื่องในโอกาสสำคัญครั้งนี้