กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โบสถ์ San José de Flores  Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โบสถ์ San José de Flores

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โบสถ์ San José de Flores ในเขต Flores โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กเล็กที่ได้รับการอุปถัมภ์ที่โบสถ์จำนวน 67 คน และกิจกรรมดังกล่าวมี ขรก. และจนท. ท้องถิ่นของ สอท. เข้าร่วมทั้งหมด 15 คน