กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (เลี้ยงละศีลอดเด็กและเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า) เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

กิจกรรมจิตอาสากระทรวงการต่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ (เลี้ยงละศีลอดเด็กและเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า) เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นำคณะข้าราชการ-เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และครอบครัว พร้อมด้วยชุมชนไทยและภาคธุรกิจจำนวน ๗๐ คน ไปจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยการจัดงานเลี้ยงละศีลอดให้กับเด็กและเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าจำนวน ๘๐ คน ณ ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยมาลายา ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมแนะนำประเทศไทยและภาษาไทย ชุมชนไทยร่วมกันจัดอาหารและแจกลูกอินทผาลัมให้กับเด็กและเจ้าหน้าที่จากสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อรับประทานในช่วงเดือนรอมฏอน พร้อมทั้งเลี้ยงละศีลอดด้วยในคราวเดียวกัน