พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เป็นประธานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในกรุงมอสโกและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ยืนเฝ้าฯ และถวายความเคารพอย่างพร้อมเพรียง