พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. (ตรงกับเวลา ๑๖.๓๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย)  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายดามพ์ บุญธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต เป็นประธานในพิธี และข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยในราชอาณาจักรโมร็อกโกเข้าร่วมกว่า ๓๐ คน โดยในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากประเทศไทยและร่วมถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับพสกนิกรชาวไทยทั่วโลก