พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. (ตรงกับเวลา ๑๖.๓๐ น. ประเทศไทย)
นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในต่างประเทศ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องโถงชั้น ๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์
โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย พนักงานรัฐวิสากิจไทย ภาคเอกชนไทย
พร้อมครอบครัว และชุมชนไทยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าร่วมพิธีฯ
และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากประเทศไทย ประมาณ ๑๕๐ คน

ภายในพิธีฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และจัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับประชาชนชาวไทยในสิงคโปร์ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล