พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธาน และข้าราชการ ประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย