พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้อง Mandarin Ballroom โรงแรม Mandarin Oriental โดยมีผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีทยอยกันร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกันนี้ ยังได้จัดแสดงชุดนิทรรศการเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวไต้หวัน เข้ารับชมนิทรรศการดังกล่าวอย่างมาก ต่อมาเมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น. (ตรงกับเวลา ๑๖.๓๐ น. ในประเทศไทย) ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ เป็นประธานในพิธี โดยดำเนินการตามกำหนดการผ่านการถ่ายทอดสดจากประเทศไทย และมีข้าราชการสำนักงานการค้าฯ พร้อมทั้งหัวหน้าทีมประเทศไทยและครอบครัว และชุมชนไทยในไต้หวันเข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า ๒๐๐ คน