พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมกับการจัดงานพระราชพิธีในประเทศไทย โดยนายณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เป็นประธานพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำประชาชนชาวไทยในกาตาร์ถวายความเคารพและเปล่งเสียงทรงพระเจริญ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมงานเป็นชาวไทยในกาตาร์ประมาณ ๓๐ คน