พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒  ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด         
 
โดยเมื่อเวลา ๑๒.๓๐ น. นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาด ได้เป็นประธานนำข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยทีมประเทศไทย ณ กรุงริยาด และครอบครัว รวมถึงชุมชนไทย
และครอบครัวที่อาศัยในกรุงริยาดและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับพิธีถวายพระพรชัยมงคลในประเทศไทย
ณ เวลา ๑๖.๓๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย พร้อมทั้งได้ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีฯ ในประเทศไทย 
และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย