พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส ทีมประเทศไทย และประชาชนชาวไทยในประเทศเนปาล จำนวน ๒๒ คน ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน