พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น) นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา และหน่วยงานทีมประเทศไทยในนครโอซากาและคู่สมรส ผู้แทนสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ และชาวไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดโอซากาและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน ๕๔ คน ร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา โดยภายหลังพิธีถวายพระพรชัยมงคล สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้มีการลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลและจัดแสดงนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ชมด้วย