พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมีนายสุวัฒน์ แก้วสุข เอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต เป็นประธานในพิธี นำเหล่าข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และพนักงานบริษัทการบินไทยประจำกรุงมัสกัต พร้อมด้วยชุมชนไทยและครอบครัวในรัฐสุลต่านโอมาน จำนวน ๔๐ คน ร่วมถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วย