พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา ซึ่งจัดพร้อมกับพระราชพิธีในประเทศไทย โดยมีข้าราชการ ทีมประเทศไทย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในบังกลาเทศ เข้าร่วมงานด้วยประมาณ ๑๐๐ คน โดยรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน