พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๐ น. นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้เป็นประธานในกิจกรรมสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ สมาชิกทีมประเทศไทย และครอบครัว รวมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมงาน โดยได้ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ๓ รูป ได้แก่ (๑) พระมหา ทองนาค ดวงพร (เจ้าอาวาส) (๒) พระครูวินัยธร จวณ แพงป้อง และ (๓) พระมหาพยุง สานคล่อง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นิมนต์มาจากวัดธรรมวิหาร ฮันโนเฟอร์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ต่อมา ในเวลา ๑๒.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น) เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล การเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท โดยชมการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ