พิธีถวายพระพรชัยมงคล : ชุมชนไทยในกรุงฮานอยและภาคเหนือของเวียดนาม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : ชุมชนไทยในกรุงฮานอยและภาคเหนือของเวียดนาม ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒

ชุมชนไทยในกรุงฮานอยและภาคเหนือของเวียดนามร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒
 
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเป็นประธานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทยและครอบครัว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนไทย นักศึกษาไทย และประชาชนชาวไทยในกรุงฮานอยและภาคเหนือของเวียดนามเข้าร่วมด้วยจำนวนมาก 
 
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเปิดให้ประชาชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลภายในในห้องโถงของอาคารอนุรักษ์ สถานเอกอัครราชทูตฯ
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณภาคเอกชนและชุมชนไทยที่ร่วมสนับสนุนการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้ รวมทั้งบริษัท ซี.พี.เวียดนามคอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
Follow news update and activities of the Royal Thai Embassy, Hanoi, via 3 channels:
 
- Royal Thai Embassy, Hanoi, website: www.thaiembassy.org/hanoi
- Facebook: Royal Thai Embassy, Hanoi                                               
- Line Official: Thai Embassy, Hanoi (Line id: @snz4050f)