พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๑๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย ๑ ชั่วโมง) นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ โรงแรมซิลเวอร์เชส บูติค นครคุนหมิง (Silver Chest Boutique Hotel) ในโอกาสดังกล่าว ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทยในนครคุนหมิง ตลอดจนชาวไทยที่พำนักอยู่ในนครคุนหมิงจำนวนประมาณ ๗๐ คน ได้เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยได้รับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท รวมทั้งร่วมถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับพสกนิกรไทยทั่วโลก