พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

        เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ตามเวลาอินเดีย (ตรงกับเวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายชุตินทร คงศักดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส ทีมประเทศไทย ตลอดจนประชาชนชาวไทยในสาธารณรัฐอินเดียเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย