พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Westin โดยมีนายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ทีมประเทศไทยในนครซิดนีย์ พร้อมคู่สมรส ตลอดจนประชาชนชาวไทยในนครซิดนีย์ และรัฐนิวเซาท์เวลส์ เข้าร่วมกว่า ๔๐๐ คน โดยรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในเวลาเดียวกับประเทศไทย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน และลงนามในสมุดถวายพระพร