พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องโถง สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว โดยมีนางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ณ นครกว่างโจว และประชาชนชาวไทยในพื้นที่จำนวน ๗๐ คนเข้าร่วม