พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามเวลาในประเทศไทย โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา หน่วยงานทีมประเทศไทย รวมทั้งชุมชนไทยในกรุงจาการ์ตาจากทุกภาคส่วน อาทิ สมาคมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย ชมรมสตรีไทยในอินโดนีเซีย สมาคมนักศึกษาไทยในกรุงจาการ์ตา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ จำนวนกว่า ๑๓๕ คน