พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ภายในพิธี นางสาวเพ็ญประภา วงษ์โกวิท เอกอัครราชทูต ประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และนำข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และชาวไทยที่อาศัยอยู่ในอิสราเอลร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล