พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๖.๓๐ – ๐๘.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายสุรศักดิ์ สุภารัตน์ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และครอบครัว ตลอดจนชุมชนไทยในบราซิลจำนวน ๑๖ คน เข้าร่วมพิธี

การจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลดังกล่าวเป็นการจัดพิธีฯ ตรงตามเวลาประเทศไทยในช่วงเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วย