พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีกงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองลีเอจ กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ เมืองอันตเวิร์ป ข้าราชการทีมประเทศไทยประจำกรุงบรัสเซลส์และคู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนชาวไทยและเบลเยียม จำนวนประมาณ ๘๐ คน เข้าร่วมพิธีถวายพระพร โดยพิธีประกอบไปด้วย การรับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และการลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล