พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

     เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกับพิธีถวายพระพรชัยมงคลในประเทศไทย โดยมีข้าราชการทีมประเทศไทยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประชาชนชาวไทยในปากีสถานและครอบครัวจำนวน ๕๕ คน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน