พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส (๑๖.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาววีรี ฐิติปุญญา ภริยา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ณ กรุงปารีส ข้าราชการ พร้อมคู่สมรส และเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย ตัวแทนชุมชนชาวไทยและ Friends of Thailand เข้าร่วมในพิธี รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๕๐ คน

 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะข้าราชการและประชาชนถวายความเคารพ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีถวายพระพรชัยมงคล เอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการและประชาชนร่วมเปล่งเสียง ทรงพระเจริญ” เพื่อถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น ได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

ในโอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคล ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน