พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงแรม Terrou-bi กรุงดาการ์ โดยนายอรุณ จิวาศักดิ์อภิมาศ เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธี และนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในเซเนกัล ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับชาวไทยในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ตามเวลาท้องถิ่น ๑๖.๓๐ น. ในประเทศไทย) พร้อมกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลให้แก่ชุมชนไทย ตลอดจนการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก