พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งจัดพร้อมกับพระราชพิธีในประเทศไทย โดยมีนายพินเทพ เทวกุล ณ อยุธยา กงสุลใหญ่ ณ นครมิวนิก เป็นประธาน และมีข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศและครอบครัว ผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ลูกจ้างท้องถิ่น และชุมชนชาวไทยและเยอรมันเข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน ทั้งนี้ ผู้ร่วมพิธีฯ ได้ลงนามสมุดถวายพระพร รับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกัน