พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

            เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น ตรงกับเวลา ๑๖.๓๐ น. ตามเวลาประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา โดยนายวศิน เรืองประทีปแสง เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา เป็นประธานจัดพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทย ชุมชนไทยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และครอบครัว ประมาณ ๙๐ คน เดินทางมาร่วมพิธีถวายพระพรในครั้งนี้
           
            นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ได้จัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับคนไทยในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วย