พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๒.๕๐ น. (ตามเวลาประเทศไทย ๑๖.๓๐ - ๑๗.๕๐ น.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย (บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงออสโล) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานเอกอัครราชทูตฯ และชาวไทยในนอร์เวย์ รวม ๖๐ คน เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งจัดพร้อมกับพระราชพิธีในประเทศไทย โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ รับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ ภายในงานมีการเปิดเพลงสดุดีจอมราชาและเพลงไทยรวมใจภักดิ์ ณ บริเวณจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและสถานที่จัดลงนามถวายพระพรชัยมงคล