พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๑.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น (ตรงกับเวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ประเทศไทย) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต โดยนายทศพร มูลศาสตรสาทร เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต ประธานในพิธีฯ ร่วมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส ตลอดจนชุมชนชาวไทยสาธารณรัฐโมซัมบิกเข้าร่วมพิธีฯ และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลในครั้งนี้