พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. (ตรงกับเวลา ๑๖.๓๐ น. ประเทศไทย) นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในต่างประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในเคนยาเข้าร่วมพิธี

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและจัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลสำหรับประชาชนชาวไทยในเคนยาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย