พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว จากสถานเอกอัครราชทูตฯ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี สำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองดูไบ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเมืองดูไบ และ พสกนิกรชาวไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมกว่า ๑๕๐ คน
 
ในโอกาสดังกล่าว นายวราวุธ ภู่อภิญญา เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดี และได้ลงนามถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน