พิธีถวายพระพรชัยมงคล : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นของนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทย) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวรฯ โดยมีนายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา และนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เป็นประธานในพิธีฯ และมีนาย Armand Jost กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครเจนีวา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนถาวรไทยฯ ทั้งสองสำนักงาน พร้อมคู่สมรส ครอบครัว ผู้แทนไทยที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซลฯ รอตเตอร์ดัมฯ และสตอกโฮล์มฯ และชุมชนไทยในเขตสวิสโรมองด์และเขตใกล้เคียง เข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน โดยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้พร้อมใจกันกล่าวถวายพระพรทรงพระเจริญ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาเดียวกับการเสด็จออก ณ สีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ตามเวลาในประเทศไทย หลังจากนั้น ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับชมการถ่ายทอดสดพิธีถวายพระพรชัยมงคลจากประเทศไทย และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน