พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

    เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ฯพณฯ เรือโทโกเมศ กมลนาวิน เอกอัครราชทูต เป็นประธานจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย โดยมีพันเอกสุเทพ เขียวภักดี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร นายอภิรักษ์ แพพ่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและครอบครัว พร้อมด้วยชุมชนไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เข้าร่วมพิธีฯ ประมาณ ๕๐ คน
 
    พิธีการจัดขึ้นในเวลาตรงกับการจัดพระราชพิธีในประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ร่วมรับฟังฯพณฯ นายกรัฐมนตรีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล “ทรงพระเจริญ” อย่างพร้อมเพรียงกัน 
 
    นอกจากนี้ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและชุมชนไทยได้ร่วมกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ และชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชพิธีและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำมาจัดแสดงในโอกาสมหามงคลครั้งนี้ด้วย