พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. (ตรงกับเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ประเทศไทย) นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลในต่างประเทศ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ โดยมี​ ดร.​ ทนงศักดิ์​ สหัสสะรังษี​ คู่สมรสของเอกอัครราชทูต​ฯ​ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และคู่สมรส ทีมประเทศไทยและครอบครัว และชุมชนไทยในประเทศโปแลนด์ เข้าร่วมพิธีฯ และรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากประเทศไทย ประมาณ ๓๐ คน​ และได้เปล่งเสียงถวายพระพร​ ทรงพระ​เจริญ​ โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นได้ร่วมรับประทาน​อาหารกลางวัน​ร่วมกัน