พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒  Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรสได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีข้าราชการ ประชาชนชาวไทยและครอบครัว ตลอดจนนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS ชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน