พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Four Seasons กรุงวอชิงตัน โดยนางสาวบุศรา กาญจนาลัย อุปทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทย ณ กรุงวอชิงตัน ครอบครัว และปวงชนชาวไทยที่พำนักอาศัยในเขตกรุงวอชิงตัน รัฐแมริแลนด์ รัฐเวอร์จิเนีย และพื้นที่ใกล้เคียง ๒๐๐ คน ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลและร่วมรับชมเทปบันทึกภาพการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ปวงชนชาวไทยยังได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติที่จัดแสดงในวันดังกล่าวด้วย