พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพีธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน จัดพีธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๐๐-๑๒.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้อง Nine Kings Suite โรงแรม Royal Lancaster กรุงลอนดอน โดยมีเอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและครอบครัว และพสกนิกรชาวไทยกว่า ๓๘๐ คนซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนไทยกลุ่มต่าง ๆ ทั่วสหราชอาณาจักร อาทิ กลุ่มนักเรียนไทย ภาคเอกชนไทย วัดไทย กลุ่ม Anglo-Thai Society และกลุ่มในหลวงในดวงใจแห่งสหราชอาณาจักร มาร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในเวลาเดียวกันกับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ใประเทศไทยไปด้วยความปิติยินดีในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพอย่างพร้อมเพรียง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงไทยรวมใจภักดิ์เพื่อสร้างบรรยากาศในบริเวณงานฯ