พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร  พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พร้อมกับพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พร้อมกับพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พร้อมกับพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้อง Yuki Hall ชั้น 8 โรงแรม SOLARIA NISHITETSU HOTEL FUKUOKA จ.ฟูกูโอกะ โดยมีนายอัฐกาญจน์ วงศ์ชนะมาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำจังหวัดฟูกูโอกะ ได้แก่ นางรุ่งทิพ ว่องปฏิการ คิมูระ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฟูกูโอกะ นายสวัสดิอาทร์ ปาณิกบุตร ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศญี่ปุ่นภาคใต้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตลอดจน ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่ และชุมชนไทยในภูมิภาคคิวชูและจูโกะกุ เกือบ 70 คน โดยผู้ร่วมงานได้รับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

กงสุลใหญ่ฯ ในฐานะประธานในพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับนายกรัฐมนตรี และนำชุมชนไทยแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีโดยร่วมกันถวายความเคารพและเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” โดยพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดให้ผู้ร่วมงานลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายในงานด้วย