พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก Media Center

พิธีถวายพระพรชัยมงคล : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ โรงแรม W Xi’an นครซีอาน มณฑลส่านซี โดยมีนางสาวอรชา ธนากร กงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ครอบครัว เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชนไทย และนักศึกษาไทย ประมาณ ๑๐๐ คน เข้าร่วม ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รวมทั้งได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย